Khuyến mại Tặng 1 ly ca fe ( Nước trái cây) hay bữa bún chả Hà Nội khi hóa đơn ăn uống trên 800k

Áp dụng từ ngày 30/10 /2019 đến ngày 30/11/2019