Kế hoạch bàn giao căn hộ Dream Home Riverside

Kế hoạch bàn giao căn hộ Dream Home Riverside

Theo kế hoạch của chủ đầu tư Nhà Mơ sẽ bàn giao căn hộ Dream Home Riverside cho khách hàng sau 36 tháng triển khai thi công tính từ ngày mở bán.

Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ Dream Home Riverside và đưa công trình vào sử dụng, Chủ đầu tư sẽ tiến hành thủ tục đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng Dream Home Riverside (quy định ở Khoản 7 Điều 26 Luật Nhà ở 2014). Tuy nhiên thời gian cấp giấy chứng nhận phụ thuộc vào thời gian thụ lý và giải quyết hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền.

Xem thêm về chi tiết nội thất khi bàn giao căn hộ Dream Home Riverside.

Phối cảnh tổng thể khi bàn giao căn hộ Dream Home Riverside.

Các loại phí khách hàng phải đóng khi nhận sổ Dream Home Riverside

Khách hàng phải đóng các loại thuế, phí, lệ phí sau đây theo quy định của Nhà nước tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ Dream Home Riverside.

  • Thuế trước bạ là 0.5% trên giá trị căn hộ (giá trị căn hộ để tính thuế không phải là giá trị theo Hợp đồng mua bán mà sẽ được tính theo quy định của Nhà nước, thông thường giá trị này thấp hơn giá trị trên Hợp đồng mua bán).
  • Lệ phí đo vẽ (hiện nay mức phí này khoảng trên dưới 1 triệu đồng/căn hộ).
  • Phí thẩm định kiểm tra bản vẽ (phí này theo quy định của cơ quan Nhà nước và hiện nay một số quận huyện đã bỏ phí này).
  • Lệ phí cấp giấy (phí này hiện nay là 100.000 đồng đối với cá nhân và không quá 500.000 đồng đối với tổ chức).
  • Các loại phí khác theo quy định Nhà nước nếu có.

Quy định về giới hạn diện tích tăng giảm khi bàn giao căn hộ

Pháp luật hiện hành không có quy định về việc giới hạn tăng giảm diện tích căn hộ, nội dung này thực hiện trên tinh thần thỏa thuận của hai bên tức là Chủ đầu tư và Khách hàng. Đối với dự án Dream Home Riverside, chủ đầu tư giới hạn diện tích tăng giảm là ±3% diện tích chuẩn của căn hộ.

Mặt khác, việc xây dựng căn hộ phải tuân thủ theo thiết kế đã gửi đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nếu sai thì Chủ đầu tư sẽ bị phạt theo quy định và giá trị phạt tương đối lớn. Vì vậy Chủ đầu tư không thể tự ý tăng giảm diện tích của căn hộ trong quá trình thi công.

Đồng thời Hợp đồng mua bán căn hộ Dream Home Riverside cũng đã quy định trường hợp diện tích có tăng hay giảm thì giá bán cũng sẽ được tính lại tương ứng với diện tích tăng giảm, như vậy quyền lợi của khách hàng vẫn được bảo đảm.

Tổng hợp thông tin Dream Home Riverside: http://phomoi.vn/dream-home-riverside/
Liên hệ bộ phận tư vấn dự án: 093.9955.166


Bài viết liên quan

Chia sẻ thông tin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *